Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu


Idź do spisu treści

Menu główne:


Program sympozjum naukowego w Chełmie 13 października 2008 r.

Pamięć historyczna > 2008

<<powrót

9.00 - 9.30
Uroczyste otwarcie sympozjum
Wystąpienia

 • J. E. Prawosławny Arcybiskup Lubelski i Chełmski Abel
 • Prezydent Miasta Chełm - Agata Fisz
 • J. M. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - prof. dr hab. Józef Zając
 • Prezes Towarzystwa Ukraińskiego w Lublinie - dr Grzegorz Kuprianowicz


9.30 - 11.00
Sesja I
Uwarunkowania akcji burzenia cerkwi

 • J. E. Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub (Białystok), Znaczenie świątyni
 • Mirosława Papierzyńska-Turek (Warszawa), Uwarunkowania i skutki polityczne masowego burzenia cerkwi u schyłku II Rzeczypospolitej
 • Grzegorz Kuprianowicz (Lublin), Założenia akcji polonizacyjno-rewindykacyjnej na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w latach 1937-1939
 • Jurij Makar (Czerniowce), Rok 1938 – apogeum tragedii Chełmsko-Podlaskiego Prawosławia

Przerwa na kawę

11.15 - 13.30
Sesja II
Reakcje na burzenie cerkwi na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 r.

 • Mykoła Kuczerepa (Łuck), Działania posłów i senatorów Wołyńskiego Zjednoczenia Ukraińskiego w sprawie akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 r.
 • Mirosław Szumiło (Lublin), Ukraińska Reprezentacja Parlamentarna wobec akcji burzenia cerkwi na Chełmszczyźnie i Podlasiu w 1938 r.
 • ks. Krzysztof Grzesiak (Lublin), Społeczność katolickiej diecezji lubelskiej wobec akcji rozbiórki cerkwi w 1938 r.
 • Roman Wysocki (Lublin), „Akcja rewindykacyjna” a sytuacja Kościoła prawosławnego na Chełmszczyźnie w roku 1938 na łamach „Diła”
 • Mikołaj Roszczenko (Lublin), Prasa lubelska wobec prawosławia i kwestii ukraińskiej na Chełmszczyźnie w 1938 r.
 • Witalij Makar (Czerniowce), Reakcja kanadyjskich Ukraińców na akcję burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Podlasiu Południowym w 1938 r.
 • Krzysztof Latawiec (Lublin), Echa akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie w 1938 r. w prasie amerykańskiej i brytyjskiej

Przerwa obiadowa

14.15 - 16.00
Sesja III
Skutki akcji oraz jej miejsce w badaniach i pamięci historycznej

 • Paweł Borecki (Warszawa), Prawne aspekty niszczenia prawosławnych obiektów sakralnych na Południowym Podlasiu i Chełmszczyźnie latem 1938 r.
 • Paweł Sygowski (Lublin), Uwagi nad badaniami sztuki cerkiewnej Lubelszczyzny w kontekście akcji rozbiórkowej cerkwi w 1938 r.
 • Krystyna Mart (Chełm), Świadectwo wiary – ikony z nieistniejących cerkwi Chełmszczyzny w zbiorach Muzeum Chełmskiego
 • Łukasz Jasina (Lublin), Akcja burzenia cerkwi na Chełmszczyźnie jako element polskiej pamięci historycznej
 • Ołeksandr Hawryluk (Łuck), Akcja burzenia świątyń prawosławnych na Chełmszczyźnie i Podlasiu w 1938 r. we współczesnej ukraińskiej nauce historycznej
 • Andrzej Wawryniuk, Michał Gołoś (Chełm), Współczesna ocena skutków decyzji politycznych dotyczących burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Podlasiu w 1938 r. na nieprawosławnych portalach internetowych16.00 - 17.30
Sesja IV
Mikrohistorie – dzieje zburzonych cerkwi

 • Zygmunt Gardziński (Chełm), Cerkiew w Strzelcach – dzieje i zburzenie
 • ks. Jan Łukaszuk (Chełm), Dzieje cerkwi w Brzeźnie i jej zniszczenie w 1938 r.
 • Jarosław Nieścioruk (Lublin), Rok 1938 w Międzylesiu
 • Michał Duszyk, Sylwester Król (Lublin), Cerkiew w Małkowie i jej zburzenie w 1938 r.
 • ks. Sławomir Kochan (Siedlce), Burzenie cerkwi w Holeszowie w 1938 r.
 • Mykoła Onufrijczuk (Łuck), Świadectwa ludzi na temat niszczenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu

Dyskusja

Uroczyste zamkniecie sympozjum


Miejsce sympozjum
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, ul. Pocztowa 54A (Aula, budynek C)

Organizatorzy sympozjum
Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego sympozjum - dr Grzegorz Kuprianowicz

Centralne obchody 70. rocznicy akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 roku odbywają się dzięki wsparciu finansowemu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Budżetu Państwowego Ukrainy (Program 1401150), a także Urzędu Miasta Chełm.

Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska
ul. Ruska 15, 20-126 Lublin, tel./fax (48) 817477438, e-mail: lublin@cerkiew.pl, www.lublin.cerkiew.pl

Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie
Krakowskie Przedmieście 23, 20-002 Lublin, tel. kom. (48) 662643100, e-mail: ukrainians_lublin@wp.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm, tel/fax (48) 825658895, e-mail: rektorat@pwsz.chelm.pl, www.pwsz.chelm.pl


Strona główna | Fakty historyczne | Świadectwa epoki | Fotografie archiwalne | Historiografia | Pamięć historyczna | O nas | Mapa witryny


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego