Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu


Idź do spisu treści

Menu główne:


Cerkiew prawosławna nie może być miejscem agitacji ukraińskiej - IKC

Świadectwa epoki > Publikacje prasowe


Wielkie zebranie publiczne odbyło się w Chełmie Lubelskim przy udziale ponad 3.000 osób.

Po referacie członka Z. S. W. Kazeka, uchwalono jednomyślnie nast. rezolucję:

"Zebrani obywatele miasta Chełma i okolicy stwierdzają, że: 1) Cerkiew prawosławna na terenie powiatu stała się rozsadnikiem innego niż polskiego uświadomienia narodowego. 2) Niektórzy duchowni prawosławni prowadzą wśród prawosławnej ludności polskiej lub pochodzenia polskiego akcję przekonywującą ją, że nie jest polską. 3) W stosunku z tą ludnością posługują się językiem ruskim. 4) Kazania i naukę religii odbywają w języku ruskim. 5) Działalność większości duchownych prawosławnych wprowadza różnice i zadrażnia spokojne dotąd współżycie całej ludności powiatu. Powiat jest w przygniatającej większości polskim.

W okresie walki z unją dał dowody, że cala ludność bez wzglądu nawet na język, którym się posługuje, wykazała poczucie polskiej narodowej przynależności.

Nie walcząc z wyznaniem prawosławnem oświadczamy, że wszystkiemi siłami, całą swą działalnością nie dopuścimy do tego, by cerkiew prawosławna była miejscem agitacji ruskiej, względnie ukraińskiej, a duchowni prawosławni jej przedstawicielami. W szczególności przeciwdziałać będziemy temu, by ludność prawosławna, mówiąca po polsku, była przez duchownych prawosławnych ruszczona.

Domagamy się:
1) polskich duchownych prawosławnych na teren naszego powiatu;
2) polskich kazań w cerkwi prawosławnej;
3) przypilnowania, by nauka religji prawosławnej odbywała się rzeczywiście po polsku.


Źródło: "Ilustrowany Kurier Codzienny", 1938, nr 84 (24 marca 1938 r.).


Strona główna | Fakty historyczne | Świadectwa epoki | Fotografie archiwalne | Historiografia | Pamięć historyczna | O nas | Mapa witryny


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego