Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu


Idź do spisu treści

Menu główne:


Koncepcja książki

Historiografia > Książki > Akcja burzenia...

PEŁNY TYTUŁ
Archiwum Chełmskie - tom IV
Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 r.
- uwarunkowania, przebieg, konsekwencje


Tom podzielony został na pięć części. Cztery z nich zawierają artykuły naukowe, dotyczące różnych aspektów uwarunkowań, przebiegu i konsekwencji akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 roku. Część pierwsza prezentuje Uwarunkowania akcji burzenia cerkwi. Zamieszczone w niej artykuły pokazują różnorodne konteksty przeprowadzenia tej akcji, od aspektu teologicznego poprzez różne ujęcia historyczne po wymiar prawny wydarzeń 1938 roku. Druga część zawiera szereg artykułów dotyczących Reakcji na burzenie cerkwi na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 roku. Zaprezentowano tu zarówno działania ukraińskich środowisk politycznych, podjęte wobec burzenia cerkwi, postawy lokalnych środowisk katolickich, jak też reakcję Ukraińców mieszkających na kontynencie amerykańskim. Oddzielny blok w tej części stanowią artykuły poświęcone obrazowi tych wydarzeń na łamach ówczesnej prasy, krajowej jak i zagranicznej. Kolejna, trzecia, część tomu prezentuje Skutki akcji oraz jej miejsce w badaniach i pamięci historycznej. Są tu artykuły ukazujące skutki akcji dla zachowania zabytków sztuki cerkiewnej, jak też publikacje ukazujące różnorodne wymiary funkcjonowania tych wydarzeń w pamięci i świadomości historycznej różnych środowisk. Czwartą część stanowią Mikrohistorie – losy zburzonych świątyń. Zaprezentowano tu historię kilku zburzonych wówczas cerkwi wraz z przebiegiem wydarzeń 1938 roku.


Ostatnią część książki stanowi dokumentacja Obchodów 70. rocznicy akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 roku. Znalazły się w niej ofi cjalne dokumenty i stanowiska wyrażane w trakcie trwających w 2008 roku obchodów 70. rocznicy tych tragicznych wydarzeń, zarówno przez hierarchów Kościoła prawosławnego, jak też przedstawicieli najwyższych władz państwowych Rzeczypospolitej Polskiej. Kończy tom Kronika obchodów 70. rocznicy akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 roku.

W gronie autorów zamieszczonych w tomie artykułów są badacze z różnych środowisk i szkół naukowych. Jest w nim reprezentowana zarówno nauka ukraińska, jak też polska. Spośród ośrodków naukowych w Polsce są tu obecne Lublin, Warszawa, Chełm, Białystok i Siedlce, zaś z Ukrainy – Łuck i Czerniowce.

Liczymy, że niniejszy tom stanie się ważnym krokiem w badaniach nad wydarzeniami, które tak tragicznie zapisały się w dziejach Kościoła prawosławnego oraz ukraińskiej społeczności prawosławnej Chełmszczyzny i Południowego Podlasia u schyłku okresu międzywojennego. Publikacja ta powinna otwierać nowe perspektywy badawcze. Mamy nadzieję, że stanie się ona impulsem do dalszych badań nad wydarzeniami 1938 roku.

Publikacja ta ukazuje się jako czwarty tom serii „Archiwum Chełmskie”, zainaugurowanej w 1999 roku wydaniem tomu trzeciego. Niestety, ten kolejny tom serii ukazuje się dopiero po dziesięcioletniej przerwie. Jesteśmy pełni nadziei, że w przyszłości uda się uczynić z serii „Archiwum Chełmskie” regularnie ukazujące się wydawnictwo naukowe, prezentujące tysiącletnie losy Prawosławia i kultury ukraińskiej na Chełmszczyźnie i Podlasiu.

______________________________________________________________________________

Cała książka została opublikowana w formacie B5 w miękkiej okładce i liczy 384 strony.Strona główna | Fakty historyczne | Świadectwa epoki | Fotografie archiwalne | Historiografia | Pamięć historyczna | O nas | Mapa witryny


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego