Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu


Idź do spisu treści

Menu główne:


List arcypasterki Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego

Pamięć historyczna > 2013

List arcypasterski
Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego
do Czcigodnego Duchowieństwa, Miłujących Boga Mnichów
oraz wszystkich wiernych Diecezji Lubelsko-Chełmskiej
z okazji 75. rocznicy tragicznej akcji burzenia cerkwi prawosławnych
na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 roku


Umiłowani w Chrystusie Bracia i Siostry!

„Krestu Twojemu pokłaniajemsia, Władyko, i swjatoje Woskresenije Twoje sławim” – te słowa wyśpiewuje dzisiaj Święta Cerkiew. W naszej wędrówce podczas Wielkiego Postu doszliśmy do połowy drogi, wiodącej nas do święta Paschy Chrystusa. Cerkiew wskazuje nam teraz na Krzyż Pański, bo przecież bez Krzyża nie ma Zmartwychwstania. Wspominamy słowa naszego Nauczyciela: „Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się wyprze siebie, niech weźmie swój krzyż i niech idzie moimi śladami” (Mk 8,34).

Te wstrząsające słowa naszego Zbawiciela w szczególny sposób wprowadzali w życie nasi pobożni przodkowie 75 lat temu. Właśnie w okresie Wielkiego Postu 1938 r. rozpoczęło się na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu masowe zamykanie cerkwi i domów modlitwy, wysiedlanie prawosławnych duchownych, prześladowania ludności prawosławnej. Nasi przodkowie nie mieli wówczas możliwości w spokoju i modlitwie przygotowywać się do Święta Świąt i Uroczystości nad Uroczystościami.

Wkrótce jednak okazało się, że był to jedynie początek drogi na Golgotę. W następnych miesiącach – od maja po lipiec 1938 r. – ludzka ręka podniosła się na świętość – na świątynie Pańskie, gdzie przez lata czy nawet stulecia dokonywana była Bezkrwawa Ofiara. W ciągu 60 dni zburzono wówczas na naszej ziemi ponad 120 cerkwi prawosławnych. Zapomniano wtedy słowa św. apostoła Pawła: „Jeżeli ktoś niszczy świątynię Boga, tego i Bóg zniweczy, ponieważ jest ona święta” (l Kor 3, 17).

W tym roku znowu wspomnijmy te tragiczne wydarzenia, gdy w latach 1938-1939 – podczas tzw. akcji polonizacyjno-rewindykacyjnej Kościół prawosławny zaznał na Chełmszczyźnie i Podlasiu niebywałych prześladowań. Wspomnijmy te tragiczne dni, gdy naszych wiernych zmuszano do porzucania wiary prawosławnej, zmuszano do wyrzeczenia się tradycji, języka i kultury swoich przodków, gdy burzono nasze świątynie. Bez pamięci o tej Chełmsko-Podlaskiej Golgocie, która trwała także przez kolejne dziesięciolecie, nie zrozumiemy historii naszej Cerkwi i naszego narodu.

Chrześcijanin prawosławny w najtrudniejszych momentach życia znajduje pocieszenie w modlitwie i poście. Przypomnijmy, że w 1938 r. w najtrudniejsze momenty prześladowań św. Sobór Biskupów naszej Cerkwi podjął bezprecedensową decyzję – w związku z wydarzeniami na Chełmszczyźnie i Podlasiu ustanowił nadzwyczajny trzydniowy post na 1, 2 i 3 sierpnia 1938 r., aby właśnie z pomocą modlitwy i postu walczyć ze złem tego świata. Dzisiaj – w dni Wielkiego Postu 2013 r. – po 75 latach od czasu wielkich zmagań duchowych naszych pobożnych poprzedników, poprzez post i modlitwę umacniajmy w sobie wiarę prawosławną oraz miłość do tradycji i kultury naszych przodków.

Z błogosławieństwem,
+ Abel,
Arcybiskup Lubelski i Chełmski

Chełm-Biała Podlaska, Niedziela Adoracji Krzyża Pańskiego (7 kwietnia) 2013 r.
...........................................................................................................................................................................................

Listu Arcypasterskiego można wysłuchać w serwisie
Prawosławnego Radia Internetowego Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Orthodox.fm
>>

Pobierz List Arcypasterski w PDF >>

Strona główna | Fakty historyczne | Świadectwa epoki | Fotografie archiwalne | Historiografia | Pamięć historyczna | O nas | Mapa witryny


Podmenu


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego