Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu


Idź do spisu treści

Menu główne:


Kronika obchodów 70. rocznicy akcji burzenia cerkwi

Pamięć historyczna > 2008


17 grudnia 2008 r. - Lublin

Otwarcie wystawy "1938. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu" oraz dyskusja panelowa pt. "70. rocznica akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 r. - spojrzenie na przeszłość i współczesność" (uczestnicy dyskusji: Zbigniew Hołda - moderator, Jerzy Tomaszewski, Tadeusz Radzik, Grzegorz Janusz, Paweł Smoleński, Grzegorz Kuprianowicz) na Wydziale Politologii UMCS (organizatorzy: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie). Wydarzenia te były zakończeniem oficjalnych obchodów 70. rocznicy akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 r.

Więcej >>

.........................................................................................................................................

13 grudnia 2008 r. - Warszawa
Wykłady dr Grzegorza Kuprianowicza pt. "Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 roku" dla słuchaczy studiów doktoranckich na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.
.........................................................................................................................................

7-14 grudnia 2008 r. - Legnica
Ekspozycja ukraińskojęzycznej wersji wystawy pt. "1938. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu" w domu parafialnym Parafii Prawosławnej w Legnicy (organizator: Parafia Prawosławna pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Legnicy).
..........................................................................................................................................

7 grudnia 2008 r. - Legnica
Wykład dr Grzegorza Kuprianowicza "Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 roku", prezentacja książki G. Kuprianowicza "1938. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu" (Chełm 2008) oraz ekspozycja ukraińskojęzycznej wersji wystawy pt. "1938. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu" (organizator: Parafia Prawosławna pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Legnicy).

Więcej >>

.........................................................................................................................................

6-14 grudnia 2008 r. - Wrocław
Ekspozycja wystawy pt. "1938. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu" w centrum diecezjalnym Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej (organizator: Prawosławna Diecezja Wrocławsko-Szczecińska, współorganizator: Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce).
..........................................................................................................................................

6 grudnia 2008 r. - Wrocław
Otwarcie przez Prawosławnego Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego Jeremiasza wystawy "1938. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu" w centrum diecezjalnym Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej (organizator: Prawosławna Diecezja Wrocławsko-Szczecińska, współorganizator: Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce).
..........................................................................................................................................

6 grudnia 2008 r. - Wrocław
Wykład dra Grzegorza Kuprianowicza "Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 roku" w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach programu Ukraiński Uniwersytet Ludowy (organizator: Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce, partnerzy w projekcie: Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Związek Ukraińców w Polsce, Parafia Prawosławna pw. św. Piotra Mohyły we Wrocławiu).
..........................................................................................................................................

22 listopada - 3 grudnia 2008 r. - Bielsk Podlaski
Ekspozycja wystawy pt. "1938. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu" w Domu Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim (organizatorzy: Koło Terenowe Bractwa Prawosławnego św. św. Cyryla i Metodego w Bielsku Podlaskim, Związek Ukraińców Podlasia, Dom Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim).
.........................................................................................................................................

22 listopada 2008 r. - Bielsk Podlaski
Wykład dra Grzegorza Kuprianowicza "Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 roku", prezentacja książki G. Kuprianowicza "1938. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu" (Chełm 2008) oraz otwarcie wystawy pt. "1938. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu" w Domu Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim (organizatorzy: Koło Terenowe Bractwa Prawosławnego św. św. Cyryla i Metodego w Bielsku Podlaskim, Związek Ukraińców Podlasia, Dom Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim).

Więcej >>

.........................................................................................................................................

22 listopada 2008 r. - Bielsk Podlaski
Otwarcie wystawy „Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i południowym Podlasiu 1938” i prezentacja książki „1938” dr Grzegorza Kuprianowicza w Domu Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim. Organizatorzy: Koło Terenowe Bractwa Prawosławnego św. św. Cyryla i Metodego, Związek Ukraińców Podlasia i Dom Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim.

........................................................................................................................................

19 listopada 2008 r. - Chełm
Ukazało się drugie wydanie książki Grzegorza Kuprianowicza "1938. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu" (Chełm 2008) w języku polskim i ukraińskim.

Więcej >>

.........................................................................................................................................

16-20 listopada 2008 r. - Biłgoraj
Ekspozycja wystawy pt. "1938. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu" w Biłgorajskim Centrum Kultury z okazji poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę cerkwi prawosławnej w Biłgoraju, która będzie pomnikiem wzniesionym ku pamięci akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 r. (organizatorzy: Parafia Prawosławna św. Jerzego w Biłgoraju, Stowarzyszenie "Chrześcijańska Godność" w Biłgoraju, Biłgorajskie Centrum Kultury).
.........................................................................................................................................

16 listopada 2008 r. - Biłgoraj
Otwarcie wystawy pt. "1938. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu" w Kolegium Licencjackim Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Biłgoraju (organizatorzy: Parafia Prawosławna św. Jerzego w Biłgoraju, Stowarzyszenie "Chrześcijańska Godność" w Biłgoraju, Biłgorajskie Centrum Kultury).

Więcej >>

.........................................................................................................................................

16 listopada 2008 r. - Biłgoraj
Koncert muzyki cerkiewnej z okazji poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę cerkwi prawosławnej w Biłgoraju w 70. rocznicę akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 r., w wykonaniu Chóru Młodzieżowego Katedry Prawosławnej św. Mikołaja w Białymstoku oraz Chóru Katedry Prawosławnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie, który odbył się w auli Państwowej Szkoły Muzycznej w Biłgoraju (organizatorzy: Parafia Prawosławna św. Jerzego w Biłgoraju, Stowarzyszenie "Chrześcijańska Godność" w Biłgoraju).

Więcej >>

.........................................................................................................................................

16 listopada 2008 r. - Biłgoraj
Poświęcenie przez J. E. Prawosławnego Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego Abla kamienia węgielnego pod budowę cerkwi prawosławnej pw. św. Jerzego w Biłgoraju, która będzie pomnikiem wzniesionym ku pamięci akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 r. Było to zakończenie liturgicznych obchodów 70. rocznicy akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu.

Więcej >>

.........................................................................................................................................

16 listopada 2008 r. – Biłgoraj
Uroczyste poświęcenie przez abp lubelsko-chełmskiego Abla kamienia węgielnego pod budowę cerkwi pw. św. Jerzego Zwycięscy w Biłgoraju. Świątynia będzie pomnikiem upamiętniającym burzone cerkwie w 1938 r.

Więcej >>


.........................................................................................................................................

27 października - 10 listopada 2008 r. - Białystok
Ekspozycja wystawy "1938. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu" w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku.
..........................................................................................................................................

październik 2008 r. - Białystok

Powstał reportaż telewizyjny poświęcony akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 r. oraz obchodom 70. rocznicy tych wydarzeń pt. Akcja burzenia cerkwi 1938. Reżyserem reportażu jest Katarzyna Popławska (Telewizja Białystok). Reportaż powstał w Telewizji Polskiej.

Więcej >>

.........................................................................................................................................

27 października 2008 r. - Białystok
Wykład inauguracyjny w ramach XI edycji Wszechnicy Kultury Prawosławnej pt. 70. rocznica akcji burzenia cerkwi na Chełmszczyźnie i Podlasiu - diecezja wczoraj i dziś, wygłoszony przez dra Grzegorz Kuprianowicza, połączony z otwarciem wystawy "1938. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu" w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku.

Więcej >>

.........................................................................................................................................

13-24 października 2008 r. - Chełm
Ekspozycja wystaw "1938. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu" oraz "Ikony z nieistniejących cerkwi Chełmszczyzny ze zbiorów Muzeum Chełmskiego" w kaplicy św. Mikołaja (Dział Sztuki Muzeum Chełmskiego).
.........................................................................................................................................

19 października 2008 r. - Legnica
Obchody 70. rocznicy burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w parafii prawosławnej pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Legnicy.

Więcej >>

.........................................................................................................................................

14 października 2008 r. - Pieniany koło Tomaszowa Lubelskiego
Poświęcenie przez arcybiskupa lubelskiego i chełmskiego Abla krzyża na miejscu zburzonej 27 czerwca 1938 r. cerkwi pw. Opieki Matki Bożej, wzniesionego staraniem dawnych mieszkańców Pienian, skupionych w Towarzystwie "Chołmszczyna" w Horodku (Ukraina).
.........................................................................................................................................

14 października 2008 r. - Turkowice - Sahryń - Łasków - Kryłów - Gołębie - Dołhobyczów - Pieniany
Wyjazd na Chełmszczyznę śladami zburzonych cerkwi, organizowany przez Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie oraz Prawosławną Diecezję Lubelsko-Chełmską.

Relacja za cerkiew.pl >>

.........................................................................................................................................

Chełm, 12-13 października 2008 r. - centralne obchody 70. rocznicy

13 października 2008 r. (poniedziałek) - 09.00
Międzynarodowe sympozjum naukowe "Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 r. - uwarunkowania, przebieg, konsekwencje" (organizatorzy: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie)
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CHEŁMIE, UL. POCZTOWA 54A (AULA, BUDYNEK C)

Program sympozjum naukowego >>


13 października 2008 r. (poniedziałek) - 18.00
Otwarcie wystaw "1938. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie
i Południowym Podlasiu" oraz "Ikony z nieistniejących cerkwi Chełmszczyzny ze zbiorów Muzeum Chełmskiego", a także prezentacja książki 1938. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu (Chełm 2008) (organizatorzy: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie, Muzeum Chełmskie)
KAPLICA ŚW. MIKOŁAJA - DZIAŁ SZTUKI MUZEUM CHEŁMSKIEGO, UL. ŚW. MIKOŁAJA 4

12 października 2008 r. (niedziela) - 10.00
Boska Liturgia, Poświęcenie monumentu w 70. rocznicę akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu
PRAWOSŁAWNA CERKIEW KATEDRALNA PW. ŚW. JANA TEOLOGA, UL. SIENKIEWICZA 1

12 października 2008 r. (niedziela) 15.00
Koncert-requiem w 70. rocznicę akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 r.
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CHEŁMIE, UL. WOJSŁAWICKA 8B (AULA INSTYTUTU NEOFILOLOGII)

Organizatorzy
PRAWOSŁAWNA DIECEZJA LUBELSKO-CHEŁMSKA
TOWARZYSTWO UKRAIŃSKIE W LUBLINIE
UROCZYSTOŚCI ODBYŁY SIĘ DZIĘKI WSPARCIU FINANSOWEMU MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH UKRAINY, A TAKŻE URZĘDU MIASTA CHEŁM
.........................................................................................................................................

12 października 2008 r. - Chełm

Uruchomienie ukraińskiej wersji językowej serwisu internetowego, poświęconego akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 r.
........................................................................................................................................

12 października 2008 r. - Chełm
Ukazanie się książki 1938. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu (Chełm 2008) w języku polskim i ukraińskim.

Więcej >>

........................................................................................................................................

7 października 2008 r. - Lublin
Konferencja prasowa poświęcona centralnym obchodom 70. rocznicy akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu, organizowanym przez Prawosławną Diecezję Lubelsko-Chełmską oraz Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie, które odbędą się 12-13 października 2008 r. w Chełmie.
........................................................................................................................................

5 października 2008 r. - Lublin-Chełm
W związku z 70. rocznicą akcji burzenia cerkwi Prawosławny Arcybiskup Lubelski i Chełmski Abel wystosował List pasterski […] do Czcigodnego Duchowieństwa, Miłujących Boga Mnichów oraz wszystkich wiernych Diecezji Lubelsko-Chełmskiej z okazji 70. rocznicy tragicznej akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 r.

Przeczytaj list pasterki J. E. Arcybiskupa Abla >>

........................................................................................................................................

5 października 2008 r. - parafie Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej
W trakcie niedzielnych Liturgii w cerkwiach Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej odczytany został List pasterski Prawosławnego Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego do Czcigodnego Duchowieństwa, Miłujących Boga Mnichów oraz wszystkich wiernych Diecezji Lubelsko-Chełmskiej z okazji 70. rocznicy tragicznej akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 r. Przeprowadzono również kolektę na budowę monumentu upamiętniającego tragiczne wydarzenia 1938 r.
........................................................................................................................................

3 października 2008 r. - Warszawa
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński skierował słowo wstępne do książki Grzegorz Kuprianowicza 1938. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu.

Przeczytaj wstęp Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do książki >>

........................................................................................................................................

wrzesień 2008 r. - Lublin
Powstał wiersz w języku ukraińskim pt. 1938, poświęcony akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Podlasiu w 1938 r., napisany przez pochodzącą z Chełmszczyzny obywatelkę Ukrainy Switłanę Bakun.
........................................................................................................................................

26 września 2008 r. - Warszawa

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński na wniosek Prawosławnego Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego Abla przyjął patronat honorowy nad wydaniem książki 1938. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu.

Więcej >>

........................................................................................................................................

21 września 2008 r. - Chełm
W dniu tradycyjnego święta regionu - Chełmskiej ikony Matki Bożej uruchomiono rozbudowaną wersję serwisu internetowego cerkiew1938.pl. Pojawiły się nowe funkcje (Nowości oraz Opinie i komentarze), rozbudowano strukturę poszczególnych zakładek, dodano szereg nowych materiałów źródłowych dotyczących akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 r.

Więcej >>

........................................................................................................................................

12-15 września 2008 r. - Włodawa

Prezentacja wystawy "1938. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu" przy cerkwi prawosławnej pw. Narodzenia NMP w ramach X Festiwalu Trzech Kultur.

Więcej >>

........................................................................................................................................

5 września 2008 r. - Biała Podlaska
Wykład dra Grzegorza Kuprianowicza
Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 r. - uwarunkowania i konsekwencje w trakcie konferencji duchowieństwa, dyrygentów i starostów cerkiewnych Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej z okazji święta patrona diecezji św. Atanazego Brzeskiego.

Więcej >>

........................................................................................................................................

31 sierpnia 2008 r. - Puławy
Prezentacja wystawy "1938. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu" w trakcie obchodów 5. rocznicy istnienia Parafii Prawosławnej pw. św. Marii Magdaleny w Puławach.
........................................................................................................................................

28 sierpnia 2008 r. - Zabłocie

Prezentacja wystawy "1938. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu" w trakcie uroczystości z okazji święta parafialnego Zaśnięcia Bogarodzicy.
........................................................................................................................................

24 sierpnia 2008 r. - Zamość
Prezentacja wystawy "1938. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu" przy cerkwi św. Mikołaja w ramach VI Zamojskich Spotkań Kultur.
........................................................................................................................................

18-19 sierpnia 2008 r. - Święta Góra Grabarka

Podczas uroczystości z okazji święta Przemienienia Pańskiego w monasterze pw. św. Marii i Marty metropolita warszawski i całej Polski Sawa mówił o 70. rocznicy akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 r., do rocznicy odniósł się także w swym kazaniu arcybiskup lubelski i chełmski Abel.

Więcej >>

........................................................................................................................................

16-19 sierpnia 2008 r. - Święta Góra Grabarka
Prezentacja wystawy "1938. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu" w trakcie uroczystości z okazji święta Przemienienia Pańskiego w monasterze pw. św. Marii i Marty.

Więcej >>

........................................................................................................................................
13-15 sierpnia 2008 r. - Kodeń
Prezentacja wystawy "1938. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu" przy parafialnej cerkwi prawosławnej pw. Świętego Ducha.
........................................................................................................................................

9-10 sierpnia 2008 r. - Supraśl
Prezentacja wystawy "1938. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu" w trakcie uroczystości z okazji święta Supraskiej ikony Matki Bożej w monasterze Zwiastowania NMP.
........................................................................................................................................


7 sierpnia 2008 r. - Międzyleś

Uroczystości z okazji święta parafialnego Zaśnięcia św. Anny, uczczenie 70. rocznicy zburzenia miejscowej cerkwi, nabożeństwo żałobne, wmurowanie pamiątkowej tablicy, prezentacja wystawy "1938. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu".

Więcej >>
........................................................................................................................................

6 sierpnia 2008 r. - Lublin
Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Michał Kamiński w biorąc udział w święcie lubelskiej cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego ustosunkował się m. in. do kwestii burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 r.

Więcej >>

........................................................................................................................................

2 sierpnia 2008 r. - Białystok-Dojlidy
Prezentacja wystawy "1938. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu" w trakcie uroczystości z okazji święta parafialnego św. proroka Eliasza.
........................................................................................................................................

1 sierpnia 2008 r. - Kostomłoty
Prezentacja wystawy "1938. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu" w trakcie uroczystości z okazji święta parafialnego św. Serafina Sarowskiego.
........................................................................................................................................

27 lipca 2008 r. - Hola
Prezentacja wystawy "1938. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu" w trakcie uroczystości z okazji święta parafialnego św. Antoniego Peczerskiego i XII Jarmarku Holeńskiego - Hola 2008.

Więcej >>

........................................................................................................................................

23 lipca 2008 r. - Warszawa
Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu Sejmu RP, na którym odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w 70. rocznicę akcji burzenia świątyń na Chełmszczyźnie i Lubelszczyźnie (druk nr 688).
........................................................................................................................................

18 lipca 2008 r. - Lublin
Konferencja prasowa poświęcona obchodom 70. rocznicy akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu przez Prawosławną Diecezję Lubelsko-Chełmską: przedstawienie kalendarium obchodów, prezentacja wystawy "1938. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu", prezentacja serwisu internetowego www.cerkiew1938.pl.
........................................................................................................................................

15 lipca 2008 r. - Turkowice

Otwarcie wystawy "1938. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu", mówiącej o akcji burzenia cerkwi prawosławnych w 1938 r.
>>
........................................................................................................................................


15 lipca 2008 r.

Uruchomienie serwisu internetowego www.cerkiew1938.pl, poświęconego akcji burzenia cerkwi prawosławnych w 1938 r. na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu.
........................................................................................................................................

14 i 15 lipca 2008 r. - Turkowice
Uroczystości święta ku czci Turkowickiej ikony Matki Bożej w Turkowicach w 70. rocznicę zburzenia miejscowej cerkwi. ........................................................................................................................................

14/15 lipca 2008 r. - Turkowice
Panichida (nabożeństwo żałobne) za zmarłe siostry monasteru turkowickiego oraz prawosławne ofiary prześladowań lat 1938-1939 w czasie święta ku czci Turkowickiej ikony Matki Bożej w Turkowicach.
........................................................................................................................................

12 lipca 2008 r. - Zahorów
Uroczystości z okazji święta parafialnego parafii prawosławnej pw. św. ap. Piotra i Pawła w Zahorowie w 70. rocznicę zburzenia miejscowej cerkwi: modlitwa za ofiary prześladowań 1938 r., poświęcenie pamiątkowej tablicy.
........................................................................................................................................

lipiec 2008 r.
Ukazał się lipcowy numer "Przeglądu Prawosławnego" (7/2008) niemal w całości poświęcony 70. rocznicy akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 r.
........................................................................................................................................

28 czerwca 2008 r. - Chełm
Przewodniczący Rady Miasta Chełm Waldemar Kuśmierz na łamach "Gazety Wyborczej Lublin" (28/29.06.2008, s. 2) negatywnie ustosunkował się do inicjatywy poselskiej w sprawie uchwały w 70. rocznicę akcji burzenia świątyń na Chełmszczyźnie i Lubelszczyźnie.
........................................................................................................................................
27 czerwca 2008 r. - Warszawa
Marszałek Sejmu skierował poselski projekt uchwały w 70. rocznicę akcji burzenia świątyń na Chełmszczyźnie i Lubelszczyźnie (druk nr 688) do Komisji Kultury i Środków Przekazu Sejmu RP.
........................................................................................................................................

13 czerwca 2008 r. - Warszawa
Grupa posłów wniosła do Marszałka Sejmu RP Poselski projekt uchwały w 70. rocznicę akcji burzenia świątyń na Chełmszczyźnie i Lubelszczyźnie (druk nr 688), inicjatorem był poseł Eugeniusz Czykwin.

Zapoznaj się z poselskim projektem uchwały >>

........................................................................................................................................

25 maja 2008 r. - Biłgoraj
Wykład dra Grzegorza Kuprianowicza pt. Akcja burzenia cerkwi na Chełmszczyźnie i Podlasiu Południowym w 1938 r. w Kolegium Licencjackim UMCS w Biłgoraju (organizator: Parafia Prawosławna pw. św. Jerzego w Biłgoraju).
........................................................................................................................................

23 maja 2008 r. - Biała Podlaska
Wykład dra Grzegorza Kuprianowicza pt. Akcja burzenia cerkwi na Chełmszczyźnie i Podlasiu w okresie międzywojennym w Podlaskim Centrum Kultury Prawosławnej w ramach obchodów święta patronów cerkwi (organizator: Parafia Prawosławna pw. św. św. Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej).
........................................................................................................................................

17 maja 2008 r. - Św. Góra Grabarka
Tematem jednej z grup dyskusyjnych na XXIX Ogólnopolskiej Paschalnej Pielgrzymce Młodzieży Prawosławnej na Świętą Górę Grabarkę była Akcja burzenia cerkwi na Chełmszczyźnie i Podlasiu w okresie międzywojennym, wykład i spotkanie prowadził dr Grzegorz Kuprianowicz (organizator: Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce).
........................................................................................................................................

27 kwietnia 2008 r. - Warszawa
Fragment Orędzia Paschalnego Soboru Biskupów Kościoła prawosławnego w Polsce dotyczył 70. rocznicy akcji burzenia cerkwi na Chełmszczyźnie i Podlasiu w 1938 r.

Więcej >>

........................................................................................................................................

1 kwietnia 2008 r. - Warszawa
Sobór Biskupów Kościoła prawosławnego w Polsce o wyznaczył termin centralnych obchodów 70. rocznicy burzenia cerkwi na Chełmszczyźnie i Podlasiu na 12 października 2008 r. w Chełmie.
........................................................................................................................................

30 marca 2008 r. - Lublin
Parafialne uroczystości z okazji 70. rocznicy akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 r. w Lublinie: panachyda (nabożeństwo żałobne) za prawosławne ofiary prześladowań 1938 r. i nabożeństwo do Św. Męczenników Chelmskich i Podlaskich, wykład dra Grzegorza Kuprianowicza pt. Akcja polonizacyjno-rewindykacyjna (1938-1939) i burzenie świątyń prawosławnych (1938) na Chełmszczyźnie i Podlasiu Południowym, wspomnienia (organizatorzy: Parafia Prawosławna św. metr. Piotra (Mohyły) w Lublinie Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie).
........................................................................................................................................

5 lutego 2008 r. – Warszawa
Wykład dra Grzegorza Kuprianowicza pt. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 r., wygłoszony na zjeździe Komisji Opieki nad Zabytkami Warszawskiej Metropolii Prawosławnej.
........................................................................................................................................

Strona główna | Fakty historyczne | Świadectwa epoki | Fotografie archiwalne | Historiografia | Pamięć historyczna | O nas | Mapa witryny


Podmenu


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego