Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu


Idź do spisu treści

Menu główne:


Pismo Urzędu Wojewódzkiego Lubelskiego w sprawie niedopuszczania krytyki działań rządu

Świadectwa epoki > Dokumenty > Inne działania władz

Urząd Wojewódzki Lubelski Wydział Społeczno-Polityczny

Nr sprawy LPPWz.II.2/77

Lublin, dnia 1 września 1938 r.

Poufne

Do panów Starostów Powiatowych Województwa Lubelskiego oraz Pana Starosty Grodzkiego w Lublinie
Urząd Wojewódzki komunikuje, iż Pan Premier i Minister Spraw Wewnętrznych uznał sprawę likwidacji pewnych obiektów prawosławnych na terenie wschodnich powiatów w województwie lubelskim za dotyczącą najbardziej istotnych potrzeb państwa i religii. Z tych też względów Pan Premier nie może uznać za dopuszczalną jakąkolwiek krytykę działań rządu na tym odcinku w akcji prasowej. W razie gdyby któreś z pism wykazało niezrozumienie dla tej sprawy, Pan Premier zdecydowany jest zastosować wobec właściwych redaktorów czy publicystów represje do Berezy włącznie. Aczkolwiek stanowisko prasy na terenie tutejszego województwa do omawianej sprawy nie nastręcza zasadniczo żadnych zastrzeżeń, Urząd Wojewódzki podaje powyższe do wiadomości panów starostów dla orientacji co do stanowiska Pana Premiera.

Gdyby jednak odnośnie poszczególnych pism posiadali panowie starostowie pewne wątpliwości, należy odbyć z ich redaktorami konferencje celem zapoznania ich ze stanowiskiem Pana Premiera, zastrzegając sobie poufność zarówno faktu, jak i przedmiotu tajnej konferencji.

Urząd Wojewódzki prosi o odwrotne zakomunikowanie sytuacji w omawianym przedmiocie na terenie powiatu z podaniem ewentualnie odbytych konferencji, względnie wskazaniem pism budzących zastrzeżenia.

Za wojewodę
(...) MJ. Szymański
w/z Naczelnika Wydziału


Strona główna | Fakty historyczne | Świadectwa epoki | Fotografie archiwalne | Historiografia | Pamięć historyczna | O nas | Mapa witryny


Podmenu


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego