Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu


Idź do spisu treści

Menu główne:


Spis treści

Historiografia > Książki > 1938...

Część I

Rozdział 1
Sytuacja Kościoła prawosławnego w okresie międzywojennym ............................................................................11

Rozdział 2
Odbieranie i burzenie cerkwi prawosławnych w latach dwudziestych .....................................................................17

Rozdział 3
Zaostrzenie polityki wyznaniowej i narodowościowej w drugiej połowie lat trzydziestych ..............................................23

Rozdział 4
Założenia akcji polonizacyjno-rewindykacyjnej na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu ............................................29

Rozdział 5
Początek akcji polonizacyjno-rewindykacyjnej – wiosna 1938 r. ...........................................................................35

Rozdział 6.
Dwa miesiące barbarzyństwa – maj-lipiec 1938 r. ............................................................................................41

Rozdział 7.
Reakcja wiernych i hierarchii Kościoła prawosławnego na burzenie cerkwi ...............................................................49

Rozdział 8.
Opinia publiczna w kraju i za granicą wobec akcji burzenia cerkwi .........................................................................55

Rozdział 9.
Rezultaty akcji burzenia cerkwi na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu ..............................................................61

Rozdział 10.
Dalszy przebieg akcji i projekty polityki państwa na kolejne lata ...........................................................................67


Część II

Fotografie archiwalne ............................................................................................................................73

Strona główna | Fakty historyczne | Świadectwa epoki | Fotografie archiwalne | Historiografia | Pamięć historyczna | O nas | Mapa witryny


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego